બુક્કો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુક્કો મારવો

  • 1

    ફાફો મારવો.