બુકપોસ્ટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુકપોસ્ટ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ખાસ ઓછા દરે (ચોપડી ઇ૰જેવું) મોકલવાની ટપાલની એક રીત કે તેમ મોકલેલું તે (બુકપોસ્ટ કરવું).