ગુજરાતી

માં બકાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બકાવું1બુકાવું2બૂંકાવું3

બકાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'બકવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં બકાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બકાવું1બુકાવું2બૂંકાવું3

બુકાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'બૂકવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં બકાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બકાવું1બુકાવું2બૂંકાવું3

બૂંકાવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'બૂંકવું'નું કર્મણિ.