ગુજરાતી

માં બકાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બકાવવું1બુકાવવું2બૂંકાવવું3

બકાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'બકવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં બકાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બકાવવું1બુકાવવું2બૂંકાવવું3

બુકાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'બૂકવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં બકાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બકાવવું1બુકાવવું2બૂંકાવવું3

બૂંકાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'બૂંકવું'નું પ્રેરક.