બેકી લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેકી લાગવી

  • 1

    ટટ્ટીની હાજત થવી.