બખતાવરકદમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બખતાવરકદમ

વિશેષણ

  • 1

    શુભ પગલાંનું.