બખાઈ લાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બખાઈ લાલ

પુંલિંગ

  • 1

    (વહાણવટામાં) નૈઋત્ય ખૂણો.