બખાળા કાઢવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બખાળા કાઢવા

  • 1

    દિલની દાઝ બોલીને બહાર પાડવી.