બખાળા પાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બખાળા પાડવા

  • 1

    ઘાંટા-બરાડા પાડવા.