બગલમાંથી વાત કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બગલમાંથી વાત કરવી

  • 1

    ગપ મારવી.