બગલમાં ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બગલમાં ઘાલવું

  • 1

    બગલમાં દબાવાય તેમ પકડવું.

  • 2

    આશરો આપવો.