બગલમાં મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બગલમાં મારવું

  • 1

    બગલમાં દબાવાય તેમ પકડવું.

  • 2

    કબજે કરવું.