બગલમાં રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બગલમાં રાખવું

  • 1

    કબજામાં રાખવું.

  • 2

    આશરામાં રાખવું.