બગલમાં લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બગલમાં લેવું

  • 1

    બગલમાં દબાવાય તેમ પકડવું.

  • 2

    આશરો આપવો.