બગલમાં હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બગલમાં હોવું

  • 1

    કબજામાં હોવું.

  • 2

    સંભાળ નીચે હોવું.