બગલો દેખાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બગલો દેખાડવી

  • 1

    દેવાળું કાઢવું.