ગુજરાતી

માં બગીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બગી1બેંગી2બંગી3

બગી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એક જાતની ઘોડાગાડી.

 • 2

  નજર.

 • 3

  [?] ઉચ્ચારનું સ્થાન; મોં.

ગુજરાતી

માં બગીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બગી1બેંગી2બંગી3

બેંગી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સીવેલી નાની પોટલી (ટપાલમાં મોકલવાની).

મૂળ

सं. व्यंग्थ =ઢાંકવા લાયક પરથી?

ગુજરાતી

માં બગીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બગી1બેંગી2બંગી3

બંગી3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નાની ટીલડી; ટપકી.