ગુજરાતી

માં બચીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બૂચી1બચી2બચી3

બૂચી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છોકરી.

મૂળ

'બચ્ચું' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં બચીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બૂચી1બચી2બચી3

બચી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચુંબન.

મૂળ

'બચ' રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં બચીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બૂચી1બચી2બચી3

બચી3

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છોકરી; દીકરી (લાડમાં).

મૂળ

'બચ્ચુ' ઉપરથી