બૂચ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૂચ કાઢવો

  • 1

    બૂચ દૂર કરી મોં ઉઘાડવું.