બૂચ ખોલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૂચ ખોલવો

  • 1

    બૂચ દૂર કરી મોં ઉઘાડવું.