બંજરભૂમિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બંજરભૂમિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખારાશવાળી જમીન; ઉષર પ્રદેશ.