બજર દેવી (દાંતે) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બજર દેવી (દાંતે)

  • 1

    દાંતે છીંકણી ઘસવી.