બજાર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બજાર કરવું

  • 1

    બજારમાં ખરીદી કરવા જવું.