બજાર બેસી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બજાર બેસી જવું

  • 1

    ભાવ બેસી જવા-ઓછા થઈ જવા.