બજાર માંડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બજાર માંડવું

  • 1

    વસ્તુઓ લઈ વેચવા બેસવું.