બજાર વહોરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બજાર વહોરવું

  • 1

    બજારમાંથી જરૂરી ખરીદ કરવી.