બજાર હોરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બજાર હોરવું

  • 1

    બજારમાંથી જરૂરી ખરીદ કરવી.