ગુજરાતી

માં બટકની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બટક1બટકું2બટુક3

બટક1

વિશેષણ

 • 1

  બરડ.

 • 2

  ['બટકું' ઉપરથી અથવા 'બટુક' ઉપરથી] ખરાબોલું; તીખું; કડક.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં બટકની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બટક1બટકું2બટુક3

બટકું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  બચકું; ડાફું.

 • 2

  કડકો.

ગુજરાતી

માં બટકની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બટક1બટકું2બટુક3

બટુક3

પુંલિંગ

 • 1

  બટુ.

 • 2

  જનોઈ દીધા વગરનો છોકરો.

 • 3

  ઠીંગણો માણસ.

વિશેષણ

 • 1

  ['બટુક' ઉપરથી] ઠીંગણું.

મૂળ

सं. वंटकं =ખંડ, ટુકડો