ગુજરાતી

માં બટકણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બટકણ1બટકણું2

બટકણ1

વિશેષણ

 • 1

  બરડ; બટકી જાય એવું.

 • 2

  કરડકણું.

ગુજરાતી

માં બટકણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બટકણ1બટકણું2

બટકણું2

વિશેષણ

 • 1

  બરડ; બટકી જાય એવું.

 • 2

  કરડકણું.