બટકું ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બટકું ભરવું

  • 1

    (ટુકડો મોંમાં આવે તેમ) બચકું ભરવું.