બુટ્ટો ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુટ્ટો ઊઠવો

  • 1

    મનનો તરંગ થવો; કલ્પના જાગવી.