બટન ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બટન ઘાલવું

  • 1

    બોરિયું ગાજમાં ઘાલી પહેરવું.