બટન ચોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બટન ચોડવું

  • 1

    કપડા પર તેની જગાએ બટન ટાંકવું.