બટન દબાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બટન દબાવવું

  • 1

    વીજળીની કળ ચાલુ કરવી કે બંધ કરવી.