બટન દાબવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બટન દાબવું

  • 1

    વીજળીની કળ ચાલુ કરવી કે બંધ કરવી.