બટન ભીડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બટન ભીડવું

  • 1

    બોરિયું ગાજમાં ઘાલી પહેરવું.