બટાશિયાં ઊડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બટાશિયાં ઊડવાં

  • 1

    ધનધાન્ય બધું વપરાઈ જવું; તદ્દન ખાલીખમ થવું.