બેઠક ભરાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેઠક ભરાવી

  • 1

    સભા મંડળી જામવી.