બેઠેલો પોપડો ઉખાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેઠેલો પોપડો ઉખાડવો

  • 1

    શાંત થયેલો ઝઘડો કે વાત ફરી ઉપાડવાં.