બેઠી બાંધણીનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેઠી બાંધણીનું

  • 1

    બેઠા કે નીચા ઘાટનું; માળ વિનાનું (મકાન).