બેઠું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેઠું કરવું

  • 1

    (પથારી-વશ હોય ત્યાંથી) સાજું કરવું; મદદ આપી બેસાડવું.