બેઠે ખામણે હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેઠે ખામણે હોવું

  • 1

    કદમાં બેઠેલું-ગટ્ટું હોવું.