બેઠું પાણી પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેઠું પાણી પડવું

  • 1

    ધીમે ધીમે પણ સતત પાણી પડ્યા કરવું.