બડૂકા બોલાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બડૂકા બોલાવવા

  • 1

    બડૂકા બોલાવી-બોલાવીને-આરામથી ખાવું.