બૂડકી મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૂડકી મારવી

  • 1

    પાણીમાં પેસી જવું.

  • 2

    નાસી જવું; છટકી જવું; દેખા ન દેવી.