બડૂકો બોલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બડૂકો બોલવો

  • 1

    કઠણ વસ્તુ ભાગતાં એવો અવાજ થવો.