બડફાં હાંકવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બડફાં હાંકવાં

  • 1

    ગપ મારવી.