બડવો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બડવો કરવો

  • 1

    છોલેલી શેરડીનો નાનો કકડો કરવો.