બેડસાઈખોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેડસાઈખોર

વિશેષણ

  • 1

    બેડસાઈ મારવાની ટેવવાળું; ડંફાસિયું.