બેડસીખોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેડસીખોર

વિશેષણ

  • 1

    બેડસી મારવાની ટેવવાળું; ડંફાસિયું.